Gaz używany w pojemnikach Sterimar to występujący naturalnie w powietrzu azot, obojętny i niepalny. Ten gaz nigdy nie wchodzi w kontakt z roztworem, znajduje się pomiędzy pojemnikiem a workiem z roztworem wody morskiej.

Gaz jest używany do sprężania roztworu, aby go delikatnie rozpylać, dzięki czemu można używać sprayów Sterimar w pełni bezpiecznie i w każdej pozycji pojemnika.