Polityka prywatności

Jako administrator danych spółka Biocodex Polska Sp. z.o.o., z siedzibą w Polsce przy ul. Krakowiaków 34, 02-255 WARSZAWA, numer KRS 0000671664, tel. +48 22 243 65 00 zobowiązuje się do przestrzegania mających zastosowanie przepisów ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”), w zakresie przetwarzania, które realizuje w witrynie internetowej sterimar-woda-morska.pl. Określenia pisane wielką literą zdefiniowane w Regulaminie serwisu należy interpretować zgodnie z definicją zawartą w tym regulaminie.

Polityka ochrony danych

Użytkownik może swobodnie poruszać się w Witrynie internetowej bez konieczności jednoznacznego podawania danych osobowych. Niemniej jednak może on zostać poproszony o podanie danych, które go dotyczą, np. poprzez kontakt z Wydawcą. Ponadto Witryna internetowa korzysta z plików cookie, które mogą wysyłać dane dotyczące Użytkownika stronom trzecim.

Każda usługa online realizowana w Witrynie internetowej ogranicza zbieranie danych osobowych do ściśle niezbędnych celów i opatrzona jest informacją wyszczególniającą:

 • cel (cele) przetwarzania danych, dla których przeznaczone są gromadzone dane osobowe,
 • podstawę prawną przetwarzania danych,
 • źródło danych (jeśli nie zostały dostarczone przez Użytkownika),
 • obowiązkowy lub dobrowolny charakter gromadzenia danych,
 • kategorie osób, których dane dotyczą,
 • odbiorców danych,
 • długość okresu przechowywania danych,

Jako administrator danych spółka Biocodex Polska Sp. z.o.o., z siedzibą w Polsce przy ul. Krakowiaków 34, 02-255 WARSZAWA, numer KRS 0000671664, tel. +48 22 243 65 00 zobowiązuje się do przestrzegania mających zastosowanie przepisów ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”), w zakresie przetwarzania, które realizuje w witrynie internetowej sterimar-woda-morska.pl. Określenia pisane wielką literą zdefiniowane w Regulaminie serwisu należy interpretować zgodnie z definicją zawartą w tym regulaminie.

Polityka ochrony danych

Użytkownik może swobodnie poruszać się w Witrynie internetowej bez konieczności jednoznacznego podawania danych osobowych. Niemniej jednak może on zostać poproszony o podanie danych, które go dotyczą, np. poprzez kontakt z Wydawcą. Ponadto Witryna internetowa korzysta z plików cookie, które mogą wysyłać dane dotyczące Użytkownika stronom trzecim.

Każda usługa online realizowana w Witrynie internetowej ogranicza zbieranie danych osobowych do ściśle niezbędnych celów i opatrzona jest informacją wyszczególniającą:

 • cel (cele) przetwarzania danych, dla których przeznaczone są gromadzone dane osobowe,
 • podstawę prawną przetwarzania danych,
 • źródło danych (jeśli nie zostały dostarczone przez Użytkownika),
 • obowiązkowy lub dobrowolny charakter gromadzenia danych,
 • kategorie osób, których dane dotyczą,
 • odbiorców danych,
 • długość okresu przechowywania danych,
 • możliwość przekazywania danych poza Unię Europejską,
 • prawa osoby, której dane dotyczą, oraz sposób ich wykonywania.

Wydawca podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika Witryny internetowej, a w szczególności dąży do tego, aby nie dopuścić do ich zniekształcenia, uszkodzenia lub udostępnienia nieuprawnionym stronom trzecim.

Zgodnie z RODO Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia, sprzeciwu w odniesieniu do danych, które go dotyczą, i po potwierdzeniu swojej tożsamości, korzystając z formularza kontaktowego na stronie biocodex.pl lub pisząc na adres: ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa – Polska; ma on również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zarządzanie Witryną internetową

Celem przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie Witryną internetową. Umożliwia ono Wydawcy:

 • przygotowanie i publikację treści,
 • udostępnienie usług internetowych oferowanych Użytkownikom,
 • administrację techniczną, w połączeniu z usługodawcami, świadczącymi daną terapię,
 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • tworzenie statystyk dotyczących oglądalności i użytkowania usług online oferowanych Użytkownikom.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Wydawcę (przekazywanie i publikowanie w Internecie informacji o charakterze instytucjonalnym, promocyjnym i/lub naukowym).

Przetwarzanie dotyczy:

 • pracowników Wydawcy odpowiedzialnych za publikację treści i administrację techniczną Witryną internetową,
 • osób wymienionych w publikacjach,
 • Użytkowników,
 • personelu usługodawców, których dotyczy przetwarzanie.

Kategorie przetwarzanych danych to:

 • dane dotyczące osób, których dotyczy publikacja (tożsamość, funkcje, dane kontaktowe itp.),
 • dane dotyczące nawigacji w witrynach internetowych (znaczniki czasu, adresy IP użytkowników, dane techniczne dotyczące urządzenia i przeglądarki wykorzystywanej przez użytkowników, geolokalizacja, pliki cookie) oraz na platformach cyfrowych poprzez przyciski udostępniania i media (pliki cookie i inne znaczniki),
 • dane dotyczące zarządzania usługami oferowanymi użytkownikom,
 • dane związane z zarządzaniem publikacjami (cel, realizacja, działania następcze, statystyki),
 • dane związane z zarządzaniem usługami technicznymi (stosowanie znaczników czasu i cel zapytań, działania następcze, dane dotyczące działań następczych, statystyki),
 • statystyki dotyczące oglądalności witryn internetowych i korzystania z usług online oferowanych użytkownikom.

Dane mogą pochodzić z/od:

 • pracowników Wydawcy odpowiedzialnych za publikację treści i administrację techniczną Witryną internetową,
 • współtwórców publikacji,
 • Użytkowników,
 • personelu usługodawców, których przetwarzanie dotyczy,
 • witryn internetowych stron trzecich (witryny internetowe, serwisy społecznościowe, wyszukiwarki itp.).

Dane zbierane podczas nawigacji, które nie są niezbędne do funkcjonowania Witryny internetowej (takie jak niektóre rodzaje plików cookie), są opcjonalne. O ile nie wskazano inaczej, pozostałe gromadzone dane są obowiązkowe.

Przechowywanie danych:

 • opublikowane dane są przechowywane w Witrynie internetowej do czasu zamknięcia witryny, a następnie archiwizowane przez 12 miesięcy,
 • dane dotyczące relacji z usługodawcami są przechowywane przez 5 lat po zakończeniu stosunku umownego,
 • z wyjątkiem zobowiązań prawnych lub szczególnie istotnych zagrożeń, dane logów są przechowywane przez 6 miesięcy,
 • dane niezbędne do tworzenia statystyk dotyczących oglądalności i korzystania z usług online są przechowywane w formacie uniemożliwiającym identyfikację osób na podstawie adresu IP i zawierają identyfikator (związany z plikiem cookie) przechowywany maksymalnie przez 12 miesięcy (chyba że zainteresowana osoba wyrazi sprzeciw).

Odbiorcami całości lub części danych są, w zależności od ich potrzeb, następujące podmioty:

 • Użytkownicy,
 • pracownicy Wydawcy odpowiedzialni za publikację treści, administrację techniczną Witryną internetową, obsługę zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, nadzór nad bezpieczeństwem systemu informatycznego Wydawcy,
 • personel usługodawców, których przetwarzanie dotyczy.

Ze względu na zamieszczenie w Internecie, publikacje mogą być dostępne poza Unią Europejską.

Informacje o plikach cookie

Wydawca używa w witrynie różnych plików cookie do pomiaru oglądalności i integracji usług w celu poprawy interaktywności Witryny internetowej.

Co to jest plik cookie?

Plik cookie to plik tekstowy, który może zostać umieszczony na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas nawigacji w Witrynie internetowej. Pliki cookie są ważnym narzędziem, które pozwala organizacjom sprawdzić aktywność online ich użytkowników.

Jak to działa: plik, zazwyczaj niewielki i identyfikowany przy użyciu nazwy, jest przesyłany do przeglądarki Użytkownika przez odwiedzaną witrynę internetową. Przeglądarka zachowuje go przez pewien czas i przesyła z powrotem do witryny internetowej przy każdym ponownym połączeniu. Zasadniczo pliki cookie można łatwo przeglądać i usuwać.

Pliki cookie same w sobie są niegroźne, ponieważ nie zawierają kodu wykonywalnego. Pełnią one ważne dla witryn internetowych funkcje: mogą być używane do przechowywania identyfikatora konta klienta, preferencji przeglądania, śledzenia przeglądania w celach statystycznych lub reklamowych itp.

Pliki cookie mogą jednak przechowywać wystarczającą ilość danych do identyfikacji użytkownika bez jego zgody, a w niektórych przypadkach mogą być wykorzystywane do tworzenia profili osób. Dlatego konieczne jest kontrolowanie zarządzania plikami cookie zgodnie z zasadami ochrony danych.

 1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 2. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  a) „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Wydawca wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 4. Wydawca wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, w tym: Google Analytics (cookies administratora zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook, HotJar.
 5. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. Dane zbierane z użyciem plików cookie mogą być przekazywane poza Unię Europejską.
 7. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez dostawców zewnętrznych. Przetwarzanie danych przez takich administratorów zewnętrznych podlega Politykom prywatności tych dostawców.

Kontrolowanie umieszczania plików cookie

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informacja dla wybranych, najpopularniejszych przeglądarek:

a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac, https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
c) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
d) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
e) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
f) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies .

Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookie w przeglądarce internetowej może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu Witryny internetowej oraz innych witryn.